Praca wyjścia elektronu wynosi 5
Katalog znalezionych fraz
 
Cytat
Do młodych ludzi przyjaźń przychodzi w glorii wiosny, jako najwspanialszy cud piękna, misterium narodzin. Ale i dla starszych jest ona równie pięknym kwiatem jesieni. Black Hugh
Strona Główna Promo Sport OPTI 931AD PrakticaPL
 
  Witamy

Polityka,polityka...

Temat: energia kinetyczna
" />Jaka jest maksymalna energia kinetyczna elektronow wybijanych z powieszchni cynku przez promieniowanie ultrafioletowe o długosci fali 2 * 10( do potegi -7)?.Praca wyjścia z powieszchni cynku wynosi 4,3 e V.Stała...
Źródło: fiza.pl/viewtopic.php?t=1689Temat: 3 proste zadania
fala dł. 3*10-7m. Wybite z metalu elektrony mają szybkości dochodzące do 1000km/s.Oblicz pracę wyjścia elektronu z metalu 3.) Spoczywający początkowo proton przyspieszony został napięciem 2kV. Oblicz długość fali związanej z protonem....
Źródło: fiza.pl/viewtopic.php?t=3076


Temat: Fizyka
Witam Będę Wam bardzo wdzięczna jeśli rozwiążecie mi to zad.. rozwiazanie jest mi potrzebne na jutro.. ja tego nie rozwiąże bo naprawde nie umiem.. pomóżcie .. oto one: zad.1 Ile wynosi praca wyjścia elektronów dla pewnego metalu, jeżeli pada na niego promieniowanie o dł. fali 600m?
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=8131


Temat: Optyka - zwierciadła wklęsłe
... zwierciadła i wielkość obrazu 2. Elektron wybity z powierzchni metalu przez światło ma energie kinetyczną równą 1 elektrowolt. Praca wyjścia z tego metalu wynosi 3.5 elektrowolta Oblicz długość fali promieniowania padającego...
Źródło: forum.zadania.info/viewtopic.php?t=2409


Temat: Kilka zadań z mikroświata.
" />Witam, Mam kilka zadań z fizyki i nie wiem jak je zrobić. 1. Częstotliwość progowa fotonów wynosi Hz. Gdy na metal pada fala świetlna, wybijane są elektrony, które może zatrzymać napięcie 4V. Oblicz pracę wyjścia elektronu z tego metalu oraz długość padającej fali. 2. W zjawisku fotoelektrycznym wybity elektron ma energię 1,5 eV. Progowa długość fali wynosi m. Jaka część energii fotonu przypada na pracę wyjścia elektronu? 3. Długość fal świetlnych zawierają się w granicach od m. W jakim zakresie zawierają się energie fotonów świetlnych ? Odpowiedź podaj w elektronach. 4. Ile ... ? 6. Praca wyjścia elektronu z metalu wynosi 4,14 eV. Fotony o jakiej częstotliwości mogą wywołać w tym metalu zjawisko fotoelektryczne ? 7. Progowa częstotliwość fotonu wywołującego zjawisko fotoelektryczne w metalu wynosi Hz. Oblicz pracę wyjścia elektronu z tego metalu. 8. Praca wyjścia elektronu z metalu wynosi 5 eV. Elektrony wybite przez padające fotony mają prędkości dochodzące do 500 km/s. Oblicz częstotliwość...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=150062


Temat: Promieniowanie??
... tego promieniowania wynosi P=50 W. Oblicz pęd pojedynczego fotonu oraz maksymalną prędkość elektronów wybitych przez te fotony z metalu o pracy wyjścia W=5 eV. Masa elektronu m=9,1*10^-31 kg. Za podpowiedzi z...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=7725


Temat: zadania z termodynamiki
" />Zadanie 1. Oblicz wartości energii oraz pędów fotonów o długościach fal ograniczających widmo widzialne promieniowania elektromagnetycznego. Zadanie2. Na powierzchnię wolfranu, którego praca wyjścia wynosi W=4,6 eV elektronowolta pada promieniowanie. Wybity z powierzchni elektronu ma energię kinematyczną E _{k} =1,62 eV elektronowolta. Oblicz długość fali promieniowania padającego na wolfram???
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=149066


Temat: Zadania z dzialu o fotonach
" />Mam tutaj 5 zadanek jezeli komus chcialoby sie rozwiazac to z gory THX 1.Częstotoliwość drogowa fotonu wynosi 5*10 do potęgi 14 herca, gdy na metal pada fala świetlna wybijane są elektrony, które może zatrzymać napięcie 4elektrono voltów. Oblicz pracę wyjścia tego elektronu z tego metalu oraz długość padającej fali. 2.Jaką częstotliwość ma foton, któremu odpowiada masa równa masie spoczynkowej protonu. 3.Jeżeli ... której przypada maksimum promieniowania ciała doskonale czarnego, którego temperatura równa się 37°C wynosi (stała Wina 2898 mikro metra * kwlin).
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=8967


Temat: Fotokomórka - zadania
" />Witam mam problem z takim oto zadaniem: W fotokomórce tylu XV-23a fotokatoda wykonana jest z litu(praca wyjscia elektronow z atomu litu wynosi 2,4eV). Oświetlana jest ona swiatlem z lasera azotowego ... fotoelektrony tuz po wyjsciu z fotokatody. Wynik podaj w eV. 3. Oblicz predkosc jaka uzyskuja elektrony tuz po wyjsciu z fotokatody. Wynik podaj w m/s. 4. Oblicz wartość napiecia hamujacego, przy ktorym ustaje przeplyw pradu w obwodzie fotokomorki. 4. Oblicz liczbe elektronow docierajacych do anody w kazdej sekundzie. 5.Oblicz liczbe fotonow padajacych na fotokatode w ciagu 1 sekundy. Przyjmij ze wszystkie wyemitowane z katody elektrony docieraja do andody. Przyjmij ze kazdy foton wybija 1 elektron. 6. Oblicz moc wiazki laserowej przyjmujac ze ilosc fotonow emitowanych przez laser zwiekszono do 1,7*10^19 fotonow na sekunde....
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=7316


Temat: załamanie/foton/energia..
" />1. wiązka światła pada na powierzchnię cieczy pod kątem 60 st. Ile wynosi współczynnik załamania cieczy? Ile wynosi kąt załamania? 2. Na ołowianą płytkę o pracy wyjścia 4eV pada promieniowanie którego fotony mają energię 12eV. Oblicz Ek wybitych elektronów 3. Kwant światła o częstotliwości 8x10^-8 Hz ma energie wyrażoną w J i eV. Oblicz jej wartość proszę o pomoc.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=164340


Temat: predkość elektronu
" />Pany pomóżcie bo nie mam pojęcia z której strony ugryźć. 1 Długość graniczna fotoefektu dla pewnego metalu wynosi 720nm. Ile wynosi predkość elektronu wybitego z tego metalu gdy jest oświetlony światłem żółtym o długości 580nm? 2 Do usunięcia elektronu z metalu sodu potrzebna jest praca wyjścia W=1,82 eV. Dla jakiej długości fali padającego światła wybity elektron bedzie miał Ek=2eV? Nie wiem...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=127821


Temat: Zjawisko fotoelektryczne, 2 zadania
" />1) Progowa długość fali dla fotoefektu w przypadku platyny wynosi 230 nm. Po ogrzaniu platyny do wysokiej temperatury granica ta przesunęła się do 250 nm. Oblicz względną i bezwzględną zmianę pracy wyjścia elektronu z platyny. 2) Długość fali światła padającego na fotokatodę zmieniła się z 500 nm na 700 nm. Zjawisko fotoelektryczne nadal zachodzi. Napięcie hamowania zmeniło się trzykrotnie z powodu zmiany długości fali. Oblicz pracę wyjścia elektronu z fotokatody. Potrafi ktoś je rozwiązać? (wielkości stałe można znaleźć w tablicach)
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=8839


Temat: zjawisko fotoelektryczne
Oblicz: a) energie fotonu b) prace wyjscia w [J] i [eV] c) energie kinetyczna elektronu d) predkosc elektronu
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=93388


Temat: fotokomórka+zamkor
" />Zad 20.3(ZamKor): Na wykresie przedstawiono zależność prądu od napięcia w obwodzie pewnego typu fotokomórki. a)Odczytaj z wykresu napięcie hamowania b)Oblicz częstotliwość fotonów padających na fotokomórkę wiedząc, że praca wyjścia elektronów z fotokatody wynosi , a elektrony wybite z fotokatody uzyskują energię kinetyczną . c)Oblicz liczbę fotonów oświetlających fotokatodę w ciągu 1 minuty zakładając, że jeden foton wybija jeden elektron. No i...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=197246


Temat: Pare zadań z optyki.
elektronu W= 3,5 10 do minus 19 (potęgi) J. 3) Ile razy energia kwantu promieniwania rentgenowskiego o długości fali 5 nm , jest wieksza od energi fotonu światła widzialnego o długości 0,4 ÄŹżËm? 4) Ile fotonów emituje w ciągu 1 sekundy słabe żródło światła o mocy 2ÄŹżËW , jeśli średnia długość fali tego światła wynosi 450nm?
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=27876


Temat: Fizyka atomowa.
" />Zad.1 Do usunięcia elektronu z płytki sodowej potrzebna jest praca wyjścia 1,82 eV. Dla jakiej długości fali padającego światła wybity elektron będzie miał energię Ek = 8*eV ? Zad.2 Jeżeli na powierzchnię metalu pada promieniowanie o częstotliwości 5,4*10 ^{14}Hz, to potencjał hamowania wynosi 0,75V. Jeśli tę samą płykę naświetlimy promieniowaniem o częstotliwości 6,6 *10 ^{14}Hz, to potencjał hamowania wynosi 1,25V. Oblicz ... 8*ÂļW, jeśli średnia długość fali tego światła wynosi 450nm? Zad. 4 Elektron ma energię kinetyczną równą 5*eV. Porównaj długość fali de Broglie'a związanej z tym elektronem z falą drugiego elektronu o...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=189655


Temat: Zjawisko fotoelektryczne, Efekt Camptona
" />Witam, mam takie zadania: 1)Potencjał hamujący dla elektronów emitowanych z powierzchni oświetlonej światłem o długości fali 491nm wynosi 0,71V. Kiedy zmieniono długość fali padającego światła, potencjał hamujący wyniósł 1,43V. Ile wynosi nowa długość fali światła? Ile wynosi praca wyjścia dla tej powierzchni? 2) Foton o długości zderza się ze swobodnym elektronem i przekazuje mu energię . Oblicz względną zmianę długości fali fotonu. 3)Światło o długości fali 2,4pm kierowane jest na tarczę zawierającą swobodne elektrony. Oblicz długość fali światła rozproszonego pod katem względem kierunku wiązki padającej oraz energię kinetyczną, jaką w wyniku oddziaływania z pojedynczym fotonem uzyska elektron. Zostały mi już tylko te 3 zadania z 15. Prosiłbym o pomoc
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=202990


Temat: mam tu zadanei o fotokomorce nie idzie mi
Zaznacz odcinki niepewności pomiarowej ΔEkmax. d. Katoda fotokomórki użytej w doświadczeniu jest wykonana z cezu, dla której wartość pracy wyjścia wynosi W = 1,97 eV. Oblicz, jaka co najmniej musi być częstotliwość światła padającego na katodę tej fotokomórki, aby zachodziło uwalnianie elektronów z powierzchni metalu. POMOŻE KTOŚ?????
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=182892


Temat: Fotokomórka
" />Natężenie prądu elektrycznego płynącego w obwodzie fotokomórki wynosi 0,1 mA, gdy na pokrytą litem fotokatodę pada fala elektromagnetyczna o długości lambda=337,1 nm, emitowana przez laser azotowy. Praca wyjścia elektronów z litu wynosi 2,4 eV. a) Oblicz maksymalną wartość prędkości elektronów po wyjściu z fotokatody. Wynik podaj w m/s. b) Oblicz napięcie hamowania, przy którym w obwodzie fotokomórki ustaje przepływ elektronów wybijanych z fotokatody. c) Oblicz moc wiązki laserowej opisanej w zadaniu. Przyjmij, że wszystkie wyemitowane z katody elektrony docierają do anody, oraz że każdy foton wybija jeden elektron. Wynik podaj w watach....
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=3775


Temat: JEŚLI CHCESZ TO MOGĘ CI POMÓC
w model atomu wodoru z powłoki L na powłokę K. 4.Na powierzchnię płyty cynkowej pada promieniowanie o dł.200 nm. Oblicz energię kinetyczną fotoelektronu wybitego z powierzchni metalu. Praca wyjścia elektronu z cynku wynosi 3,36 ev (elektronovolta). 5.Jaka jest energia wiązania jądra atomu helu. 
Źródło: fizyka.nethit.pl/viewtopic.php?t=3


Temat: No i zaczęło się
Czy te zadania wogóle można rozwiązac....? 1. Na płytkę metalową pada foton o energii E i wybija elektron nadając mu pewną energię kinetyczną. Podwojenie energii padającego fotonu powoduje trzykrotny wzrost energii kinetycznej fotoelektronu. Oblicz pracę wyjścia. 2. Praca wyjścia elektronu z płytki cezowej wynosi W=3*10-19J. Płytkę oświetlono światłem o długości fali m. Oblicz ile wynosi napięcie hamujące. 3. Moc promieniowania wysyłanego przez świecę wynosi P=0,01W. Zakładając, że świeca wysyła światło żółte o długości fali m. Obliccz ile fotonów wysyła świeca w ciągu 1 sekundy. 4. Gdy napięcie w lampie rentgenowskiej wzrosło dwukrotnie, graniczna długość fali obserwowanego widma ciągłego zmieniła się o m. Oblicz graniczną długość fali. 5. Katodę wykonaną z baru dla którego praca wyjścia wynosi W=2,5eV napromieniowano falą o długości m. Jakie minimalne napięcie zahamuje wybijane elektrony.
Źródło: fizyka.nethit.pl/viewtopic.php?t=1450


Temat: Pomoge z fizyki !!!!!
1. Ile razy energia kwantu promieniowania odpowiadająca pierwszej linii serii Lymana jest większa od energii kwantu pierwszej lini serii Balmera? 2. Graniczna długości fali promieniowania wywołujacego zjawisko fotoelektryczne w rubidzie wynosi (lambda1=540 nm) Oblicz pracę wyjścia i maks. prędkość elektronów, jeśli powierzchnia rubidu jest oświetlona światłem, którego długość fali jest równa lambda2=400nm 3. Moment pędu elektronu w atomie wodoru przy przejściu z orbity 3 na 2 wynosi a) wzrasta o   h podzielone przez 2 pi b)wzrasta o h podzielone przez pi c) maleje o h podzielone przez pi ;d) maleje o h podzielone przez pi 4.Na siatkę dyfrakcyjną o 400(nie wiem co tu pisze):P na 1 nm pada światło białe. Największy rząd widma dyfrakcyjnego, które można otrzymać wynosi: a)6 b)5 c)4 d)3 5.Jeżeli energia elektronu na pierwszej orbicie jest E0 to energia fotonu emitowanego podczas powrotu elektronu z 3 orbity na 1 jest wyrazenie: A) E0 podzielone przez 9 B) E0 podzielone przez 3 C)...
Źródło: fizyka.nethit.pl/viewtopic.php?t=1085


Temat: Efekt fotoelektryczny
zad 1. Energie kinetyczne elektronów obserowowanych w zjawisku fotoelektrycznym na powierzchni miedzi wynoszą Ek=1,42 eV. Jaka jest długość fali użytego promieniowania ? jakiego potencjału należy użyć aby zatrzymać elektrony? Praca wyjscia dla miedzi wynosi Wcu = 4,5 eV zad 2. Po Oświetleniu złotej płytki nadfioletem o długosci fali (znak alfa) zaobserwowoano emisje elektronów o predkosciach róznych v. Wyraz wzorem prace wyjscia elektrpnów ze złota. zad 3. Po oświetleniu potasu promieniwoaniem o czestotliwosci v = 1,596*10 do pot. 15 Hz uzyskano emisje elektronów o energiach kinetycznych dwukrotnie wiekszych niz gdytym samym promieniowaniem oswietlono bizmut. Praca wyjscia dla bizmutu jest dwukrotni wieksza niz dla potasu. wyznacz prace wyjscia elektronów z potasu i bizmutu. DZIEKUJĘ ZA EWENTUALNĄ POMOC : ))))))
Źródło: fizyka.nethit.pl/viewtopic.php?t=686


Temat: Pomoge kazdemu
elektron, przechodząc w atomie wodoru z orbity n1 = 3 na orbitę n2 = 2. Jaka jest długość fali świtlnej odpowiadająca temu przejściu Jeżeli ktoś umiałby to rozwiązać to bardzo proszę...
Źródło: fizyka.nethit.pl/viewtopic.php?t=7


Temat: optyka kwantowa/
kurcze mam do rozwiązania takie fizyczne raczej zadania i ciągle wychodzą mi złe wyniki chociaz wydaje mi sie ze robie to dobrze.. 1. Z powierzchni pewnego metalu wybijane są elektrony za pomocą promieniowania o długości fali 320nm. Ustal (korzystając z poniższych informacji), jaki to metal, jeżeli wiadomo, że energia kinetyczna wybitego elektronu wynosi 2 eV. Metal W [eV] cez (Cs) 1,88 potas (K) 2,26 wapń (Ca) 3,22 cynk (Zn) 3,36 magnez (Mg) 3,71 wolfram (W) 4,60 srebro (Ag) 4,76 Rozw: Cez 2. Elektron wybity z powierzchni metalu przez promieniowanie ma energię kinetyczną równą 1 eV. Praca wyjścia elektronu z tego metalu wynosi 3,5 eV. Oblicz długość fali promieniowania padającego na ten metal. Rozw: 276,3nm  
Źródło: fizyka.nethit.pl/viewtopic.php?t=1527


Temat: Fotokomórka
Natężenie prądu elektrycznego płynącego w obwodzie fotokomórki wynosi 0,1 mA, gdy na pokrytą litem fotokatodę pada fala elektromagnetyczna o długości lambda=337,1 nm, emitowana przez laser azotowy. Praca wyjścia elektronów z litu wynosi 2,4 eV. a) Oblicz maksymalną wartość prędkości elektronów po wyjściu z fotokatody. Wynik podaj w m/s. b) Oblicz napięcie hamowania, przy którym w obwodzie fotokomórki ustaje przepływ elektronów wybijanych z fotokatody. c) Oblicz moc wiązki laserowej opisanej w zadaniu. Przyjmij, że wszystkie wyemitowane z katody elektrony docierają do anody, oraz że każdy foton wybija jeden elektron. Wynik podaj w watach.
Źródło: fizyka.nethit.pl/viewtopic.php?t=348


Temat: pomocy!!:)
" />Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć, bądż też rozwiązać zadanie:D? oto one: Progowa długość fali dla fotoefektu w przypadku platyny wynosi 230nm. Po ogrzaniu platyny do wysokiej temperatury, granica ta przesunęła się do 250nm. Oblicz zmianę pracy wyjścia elektronu z platyny. jeśli nie tutaj to można ze mną sie skontaktować przez maila ewelina22222@onet.eu proszę użyć dopiska, ze chodzi o zadanie z fizyki....
Źródło: forum.lo5.bielsko.pl/viewtopic.php?t=657


Temat: pomoc przy 11 zadaniach na poprawkę
wyjścia z powierzchni cynku wynosi 4,3 eV zad.6. Promieniowanie pada prostopadle na siatkę dyfrakcyjną i po przejściu przez nią daje widmo pierwszego rzędu pod kątem a=17*8'. Oblicz stałą siatki, jeżeli długość fali promieni padających wynosi 589nm. zad.7. siatka ma 3000rys na cm. Oblicz stałą siatki a wynik wyraź w nanometrach zad.8. Na płytkę szklaną o współczynniku załamania n=1,54 pada promień świetlny. Jaki jest kąt padania promienia jeżeli kąt między promieniem odbitym a załamanym wynosi 90*? zad.9. Oblicz kąt graniczny dla wody (nw=1,33) i diamentu (nd=2,42) zad.10. Znając wartość współczynnika załamania wody i diamentu,...
Źródło: fiza.pl/viewtopic.php?t=1027


Temat: Oblicz minimalną wartość pędu fotonu
" />Oblicz minimalną (energia kinetyczna=0) wartość pędu fotonu, który padając na wylewaną z cezu katodę fotokomórki spowoduje przepływ prądu. Praca wyjścia elektronów z cezu wynosi 2,14 ev. Jeden v=1,6 * 10...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=44770


Temat: długość fali de Brogliea
" />Jaka minimalnie długość fali de Broglie’a odpowiada elektronom wybijanym z metalowej płytki, dla której praca wyjścia elektronów wynosi 2 eV, jeśli oświetla się ją promieniowaniem o długości fali λ =...
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=52949


Temat: czestotliwosc progowa
" />Praca wyjścia potasu wynosi . Przy jakiej długości fali światła padającego maksymalna energia kinetyczna elektronów wynosi ? Obliczyć częstotliwość progową.
Źródło: matematyka.pl/viewtopic.php?t=161241comp
Polityka,polityka...prowadzenie wlasnej działalności gospodarczej praca licencjacka Praca przy roznoszeniu ulotek Gdańsk Praca w Irlandii jako mechanik samochdowy praca przy komputerze badania okresowe
 • do podstrony 2400
 • ullrich robeiri
 • smieszne teksty do zaproszen slubnych
 • stukanie zaworow w ducato 2 8
 • naprawa pistoletu makarov
 • Cytat

  Do własnych ambicji nigdy się nie dorośnie. Stefan Pacek
  Abiit, non obiit - odszedł, ale pamięć o nim nie zaginęła.
  Dom rodzinny jest zwykle miejscem, gdzie wyładowuje się nagromadzone w ciągu dnia urazy. Jest miejscem oczyszczenia, w którym można pozwolić sobie na więcej niż poza domem. Antoni Kępiński (1918-1972)
  Fanatyk to mówca jak pień głuchy. Gibran Khalil
  Felix ille tamen corvo quoque rarior albo - szczęśliwy ponieważ rzadszy od białego kruka.

  Valid HTML 4.01 Transitional

  Free website template provided by freeweblooks.com